VAD HÄNDER 2021


             VAD HÄNDER  2021

Fotograf Gert Svensson

  19-09-2021  Natten  kall +6 grader  mulet 

  Väder  Dagen mulet  kall vind +14 grader 

  Ljung                       Höst                        Gäss                            Natur                                Larv 

 18-09-2021   Natten mulet kall +11  grader 0 mm 

 Väder  Dagen mulet kall vind +14 grader   Kvällen  kall + 11 grader 

 Vittsjösjön               Natur                             Hoppet                       Höst                        Rönnbär

  17-09-2021.  Natten mulet  lätt regn  +12 grader 

  Väder Dagen  regn skurar  mulet + 15 grader  Kvällen mulet 

 Flox                        Mjölke                       Höstlöv                       Nypon                             Ros

  16-09-2021   Natten regn 20 mm  +13 grader 

 Väder  Dagen  mulet  duggregn  +17  grader

 Bålgeting              Natur                                Bär                                  Sädesärla                Trädstammar 

  15-09-2021  Natten mulet  +11 grader 

  Väder  Dagen  mulet  hård vind +17 grader   Kvällen mulet 

  Ölandstok         Kotte                            Moln.                           Höst färger              Flugsvamp

  14-09-2021  Natten mulet kall +8 grader  0mm 

  Väder  Dagen har varit mulet med någon sol glimt +18 grader  Kvällen mulet 

  Amiralfjäril          Bålgeting                        Natur                                  Äpplen                        Vatten 

 13-09-2021  Natten mild  mulet +14 grader  0mm 

  Väder Morgon mulet  vid middag  växlande med sol  +20 grader  kvällen mulet  0mm 

  Amiralfjäril             Ljung.                             Gås                         Natur                           Larv 

  12-09-2021  Natten mild mulet åska +18 grader 

  Väder  Dagen mild regn +22 grader 4 mm regn  Kvällen mulet 

 Pompa blomma     Vit flugsvamp              Kottar                             Sågen.                     Stammar 

  11-09-2021  Natten  mild mulet +14 grader 

  Väder  Dagen mulet någon regnskur  Kväll mulet 

  Bålgeting                 Moln                                Natur                           Natur                       Rullika 

  10-09-2021   Natten  klar dimma +8 grader  

  Väder  Dagen  sol varmt + 23 grader  Kvällen  mulet 

  Ljung                        Stubbe med ticka        Bär                                       Gräs på sten             Lupin 

  09-09-2021  Natten kall dis mulet + 8 rader 

  Väder  Dagen Mulet  vid  middagstid sol +23 grader 

 Björnbär.                     Ros                        Vattenfall                        Svamp                      Mjölke 

  08-09-2021  Natten  mulet  dagg +13 grader 

  Väder  Dagen  mulet  med någon solglimt +21 grader  Kvällen  mulet 

  Pumpa.              Pumpablomma                Bålgeting                         Bålgeting               Bålgeting 

 07-09-2021  Natten dimma +7 grader  

  Väder   Dagen  Växlande  med sol o moln  Kvällen sol

  Äpplen                 Blomma                        Träd                             Bär                           Krasse 

  06-09-2021.  Natten mulet kall +3 grader 

  Väder  Mulet hela dagen svag vind  + 18 grader 

  Vägbro                  Bär                                 Malva                            Blad                          Safse 

 05-09-2021  Natten klar kall +2 geader  

  Väder Sol hela dagen +18  Kvällen klart 

  Moln                         Natur                                 Katt                           Båt                               Höst

  04-09-2021  Natten  klar kall dagg +6 grader 

  Väder  Dagen sol o vinden är ganska stark +20 grader  Kvällen solig 

  Ung Trut             Båtar                       Brösarps backar                    Glada                     Brösarpsbackar

  03-09-2021.  Natten  klar o kall dis +6grader 

  Väder  Dagen  sol svag vind+20 grader Kvällen klart 

  Lok                      Lok                               Vagn                                     Vagn                Kaffevagn 

  02-09-2021   Natten  klar dis +6 grader 

  Väder  Dagen sol  svag vind +21 grader 

  Ånglok och Disellok Fotograferade på Brösarp 

  01-09-2021  Natten klar  kall +6 grader 

  Väder  Dagen  sol + 22 grader  Kvällen klar 

  Natur                   Trädstammar                 Vattenfall                 Natur                     Sorgmantel 


                                         SEPTEMBER 2021

 31-08-2021  Natten klar + 8 grader 0mm 

  Väder Dagen har varit  solig +22 grader   Kvällen  klart 

  Natur.                    Rullika                       Bär                                  Nyponros.            Natur        

  30-08-2021.  Natten  halvklart   dagg +12  0mm 

  Väder  Dagen har varit växlande  +21 grader  0mm  Kvällen  växlande 

  Röda bär            Rullika                            Krasse                         Natur                      Bär 

 29-08-2021  Natten regn  mulet 3mm  + 13 grader 

 Väder  Dagen mulet +19 grader  Kvällen mulet +17 

  Ros                Stubbe med ticka                Safsa                           Moln                      Mjölke 

 28-08-2021. Natten regn 5mm  12grader mulet 

  Väder  Dagen  mulet  regn  kvällen  regn  +17 

  Mjölke               Äpplen                         Vet ej                         Höst färg                  Äpplen 

 27-08-2021  Natten  Regn blåst  mulet 6mm  +13 grader 

  Väder  Mulet  regn  blåst  kall vind + 16 

  Natur                   Flugsvamp                 Ticka                      Vattenfall                     Malva 

  26-08-2021   Natten mulet +10 

  Väder  Mulet  regn  stark vind +15 grader  Kvällen regn 

  Moln                   Moln                          Stammar                   Blåklocka                   Stubbe  

  25-08-2021.  Natten  mulet kall +13 grader  0mm 

   Väder  Mulet och regn +16 grader  8mm regn  Kvällen mulet 

  Pompa               Moln                           Ljung.                          Nesselfjäril                 Vallmo 

  24-08-2021  Natten kall  klar och dagg +5 grader  0mm 

  Väder   Sol hela dagen en fin dag +21 grader  Kvällen mulet

  Solros              Alfågel                        Grönbena                  Brun kärrhök                Gäss 

 23-08-2021.  Natten  kall +6 grader  0mm 

  Väder  sol hela dagen +21 grader  Kvällen  klart 

  Ros.                Nässlor                            Ticka                          Moln                            Natur

 22-08-2021  Natten klar och kall +5 hösten kommer 

  Väder  Dagen  sol  sedan växlande  +21  Kvällen klart 

 Moln                      Isbegonia                    Äpplen                       Vatten fall.                 Flugsvamp 

  21-08-2021   Natten klar o kall dagg  +6 grader  0 mm

  Väder   Dagen  växlande sol o moln Medel vind +19 grader  0mm Kvällen klar 

  Ros                     Moln                                  Vattenfall                 Flugsvamp              Rallareros

  20-08-2021  Natten  dis kall natt 0mm +8 grader 

  Väder  Dagen sol sedan växlande +18 grader  0mm   Kvällen mulet 

  Ros.                  Nya Gäss i gåsa dammen          blomma                         Gäss                             Påfågelöga 

 19-08-2021  Natten mulet regn  7mm  +12grader 

  Väder mulet Stark vind  sol +18 grader 

  Humla                      Påfågelöga                 Nässelfjäril                   Ängsperlemorfjäril         Sorgmantel

 18-08-2021  Natten Blåst regn +14  

  Väder  Dagen  mulet  regn  blåst +16 grader  10mm  Kvällen mulet regn 

  Natur                 Brun Flickfjäril                 Moln                           Moln                          Stammar 

  17-08-2021.   Natten.  regn kall +7 grader  5mm

 Väder  Dagen regn kall +17 grader  5mm regn Kvällen regn

  Rönn                 Ford                             Äpplen                              Näva                      Sorgmantel  

  16-08-2021.   Natten  mulet  regn  7mm regn 

  Väder  Dagen  mulet o växlande  +19 grader  Kvällen  regn 

  Rönnbär                      Vy                         Natur                           Moln                           Båt 

  15-08-2021.   Natten  mulet  dis o regn  +11 grader 

  Väder  Dagen regn  sedan växlande med sol o moln  +21 grader  5mm regn 

  Moln                     Vattenfall.                   Äpplen                       Stenmur                      Vallmo 

  14-08-2021.  Natten mulet dis +11 grader  0mm 

   Väder  Dagen växlande  mulet  sol blåst + 19 grader  10mm regn 

  Moln.                  Moln                         Rönnbär                     Flugsvamp                   Natur 

  13-08-2021   Natten mulet  kall +11 grader 0 mm 

Väder  Dagen har varit växlande   mulet regn  sedan sol  +24 grader 

  Mjölke.                     Fibbla                      Moln.                               Moln                   Nässelfjäril 

  12-08-2021.  Natten  kall  dis +9grader  0mm 

  Väder  Dagen  har solen lyst  o det har varit en skön dag +24 grader  Kvällen  klart 

  Flugsvamp           Bäcken                         Mjölke                        Båten                       Stubben 

  11-08-2021   Natten kall dis regn  +11 grader 

  Väder Dagen regn sol stark vind + 21 grader  Kvällen mulet

  Böomfluga          Malva                        Ölandstok                   Snok                                  Snok  

 10-08-2021  Natten regn  o dis    10 grader 

 Väder  Dagen mulet  Åska  regn  5mm  +18 grader

 Rönnbär           Vit Nyponros                        Näva                       Stenbro                        Natur  

 09-08-2021. Natten  regn +14 grader 

  Väder  Dagen förmiddag sol  natten o eftermiddagen regn 10mm  +20 grader  Kvällen  mulet 

  Natur                      Påfågelöga                  Fjärilslarv                      Moln                        Nässelfjäril 

 08-08-2021  Natten dis regn +13    10mm  regn 

  Väder  Dagen mulet  regn  o åska  +21 grader    10 mm regn   Kvällen mulet 

 Alla  bilder är det  Gråhäger 

 07-08-2021  Natten dis klart +11  0mm 

  Väder  Dagen  sol kvällen åska +22 mm 

 Flickslända             Rönnbär                     Ölandstok                     Näva                           Ros 

 06-08-2021  Natten  mulet  dis + 13 grader  0 mm

  Väder Dagen har varit mulet med någonljusstrima  Kvällen mulet 

 Nässelfjäril         Humla                             Koltrast                            Fibbla                  Natur 

  05-08-2021   Natten  klart dimma  kall +7 grader  0mm

  Väder   Dagen har solen lyst  +23 grader  svag vind   Kvällen  klart 

 Rönnbär            Mjölke                          Flickslända                   Blåvinge                    Sågen 

 04-08-2021  Natten kall dis +8  grader  0 mm

  Väder  Dagen växlande med sol o moln +20 grader   Kvällen  växlande

  Blommfluga.        Malva                               Ölandstok.                Snok                           Snok 

 03-08-2021  Natten har varit kall +11 grader  0mm 

  Väder  Dagen har varit mulet och kall vind  +17 grader   Kvällen mulet 

  Spindel o slända    Rönnbär                 Ölandstok                              Ros                        Näva 

 02-08-2021   Natten o morgon mycket regn  9 mm  +12 

 Väder  Dagen började med regn  sedan växlande med sol  +20 grader  blåst Kvällen växlande 

  Nyponros          Näckros                       Påfågelöga                    Pärlemorfjäril                Rödlilja 

  01-08-2021  Natten  regn  mulet 4mm 14 grader 

 Väder   Dagen sol blåst mulet +20 grader  Kvällen  växlande 

  Stenväxt            Slända                            Forsärla                      Duvunge i bo.              Glada 


                                            Augusti   2021   

 31-07-2021  Natten mulet regn 5mm  13 grader

 Väder  Dagen  mulet lite sol +21 grader   Kvällen  regn 

 Kartfjäril             Påfågelöga                     Kotte                            Flickslända                    Krasse 

 30-07-2021   Natten mulet  regn+15 grader 20mm regn   

  Väder  Dagen regn  lite sol regn  kvällen regn  +21 grader   20mm regn 

 Nässelfjäril          Guldvingefjäril.               Påfågelöga                     Moln                       Guldvingefjäril

  29-07-2021   Natten  mulet  åska svalare  +15   grader  

  Väder  Dagen  regn sol mulet  åska + 21 grader  4mm regn   Kvällen mulet 

  Gullvingefjäril         Pärlemorfjäril            Geting                         Nässelfjäril                      Påfågelöga           

  28-07-2021   Natten mild lagom värme + 15 grader  2mm 

  Väder  Dagen  har varit växlande med sol regn + 23 grader  kvällen mulet  

  Röd lilja                  Glada                          Bagge                            Stork                     Stork

  27-07-2021.  Natten  mycket skön värme  20 grader   0 mm

  Väder  Dagen sol sedan blev  det åska    Kvällen  Åska 

   Ros.                   Nypon                             Blåvinge                      Blåvinge                  Näckros