VAD HÄNDER 2020
                                    VAD HÄNDER 2020


                              Samtliga bilder är klickbara  popup

Fotograf Gert Svensson
Free counters!

   19-09-2020  Natten  mulet + 6 grader  0 mm regn 

   Väder morgon  mulet + 12 grader        Middag  mulet +15 grader    Kvällen mulet 

  Nötväcka         Sjövy                                   Ljung.                      Nypon                         Hoppet 

  18-09-2020.  Natten kylig  +- 0  Kylig Medelvind   0mm regn  

  Väder morgon sol +10  grader            Middag sol +15 grader          Kvällen  sol +12 grader 

  Mörka moln      Lupin                              moln                            Regn moln                Visset 

  17-09-2020   Natten  kall +4 grader   kylig medelvind   0 mm regn 

   Väder  morgon sol + 8 grader          Middag sol + 15 grader       Kvällen  sol + 12 grader 

   Moln.                Ros.                                Spansk snigel              Gråhäger                  Flickslända blå

  16-09-2020   Natten  Dimma +9 grader  Medelvind   0mm regn 

  Väder  Morgon  sol + 15 grader     Middag  mulet + 19 grader       Kvällen klart + 10 grader 

  Trädstammar     Äpplen                          Moln.                                Ros                             Höstfärg 

  15-09-2020  Natten klart +9 grader  svag vind  0mm regn 

   Väder  sol +9 grader                Middag  sol + 23 grader       Kvällen  sol +19 grader 

   Rovfjäril.       Nässelfjäril.                     Gråhäger                     Gråhäger                 Gråhäger 

   14-09-2020. Natten  regn +13    Stark vind  2mm  regn 

   Väder  mulet + 15 grader              Middag  sol +21 grader         Kvällen   sol + 17 grader 

   Nässelfjäril            Sothöna                      Slända                            Tofsvipa                      Gräshoppa 

  13-09-2020  Natten mulet +9 grader   Medel vind  0mm regn 

   Väder mulet +13 grader                 Middag  mulet +16 grader         Kvällen  mulet + 15 grader 

  Ö i Vittsjö sjö.      Svavelticka                    Spindelnät                       Lupin                      Äpplen 

  12-09-2020.  Natten  ganska  fin stark kall blåst + 12 grader   2mm regn 

  Väder mulet kall vind + 14 krader    Middag mulet +16 grader    Kvällen regn +14 grader 

   Ros               Grässtrå                          Lite vatten                       Oxtunga                     Rovfjäril

  11-09-2020. Natten kylig +6 grader  Medel vind  0mm regn 

   Väder  mulet +13 grader           Middag mulet + 18 grader       Kvällen mulet +15 grader 

     Ros.                   Ros                              Gladiolus                         Ros.                            Pumpa

  10-09-2020  Natten uppehåll +11 grader  stark vind   0 mm regn 

   Väder mulet o sol +13 grader       Middag  vx sol  + 17 grader        Kvällen 

   Nattljus           Tordyvel                          Rötter                          Fjärilslarv                    Lupin

  09-09-2020  Natten uppehåll +12 grader  Starkvind  11 mm regn 

  Väder  Morgon  mulet + 14 grader       Middag regn + 17 grader         Kvällen  sol  blåst +16 grader 

   Ön                   Nattljus                              Kvickgräsfjäril                 Lite vatten                  Esping 

  08-09-2020  Natten  mulet  regn  Stark vind  7mm regn 

  Väder  Morgon  regn +14 grader          Middag mulet  17 grader       Kvällen sol + 19 

  Vatten fall        Gul spiklav.                         Näcken                         Näcken                   Frihetsgudinna 

  07-09-2020. Natten +9   regn  10mm  stark vind 

  Väder  Morgon lite regn +13 grader       Middag lite regn o sol +20    Kvällen  sol + 18

  Ramnsjön          Kvickgräsfjäril                  Flugsvamp                    Espingar   Huggorm  Hona                         

   06-09-2020  Natten regn  +9    Medelvind  5mm regn  

   Väder  Morgon  sol o regn +12            Middag  sol o regn + 15 grader    Kvällen regn

   Myra                    Vit nyponros                  Tistelfrö                    Järnvägsbroen i Vittsjö    Rovfjäril 

   05-09-2020   Natten mulet +13 grader  Medelvind.  0 mm regn 

   Väder mulet + sol + 16 grader            Middag sol +mulet + 18 grader    Kvällen klart + 11 grader 

   Flugsvamp            Nattljus                         Ros                                Nötvecka               Påfågelöga 

  04-09-2020  Natten  mulet o regn  +14 grader  Medelvind  4mm regn 

  Väder  regn  mulet +16 grader          Middag mulet regn o sol  18 grader   Kvällen mulet +16 grader 

  Gullvinge fjäril       Svampar                      Påfågelöga                    Nässelfjäril                    Hare 

  03-09-2020.  Nattenmulet +8 grader  medelvind  0mm regn 

  Väder morgom mulet  med sol + 16 grader   middag  sol+19 grader   kvällen mulet +18 grader  

  Nötvecka                Kvickgräs fjäril             Flickslända                     Blomspindel              Påfågelöga 

  02-09-2020.  Natten mulet +10 grader  medelvind   0mm regn 

  Väder  Morgon  mulet regn + 15 grader     Middag  mulet  +19 grader     Kvällen mulet +16 grader 

  Ormvråk.                  Ormvråk                  Ormvråk                         Sothöna + unge           Ormvråk 

  01-09-2020    Natten kall  klart + 3 grader  stark vind  0mm regn 

   Väder  morgon sol +6 grader           Middag sol +19  grader         Kvällen  kvällen  sol  +16 grader 

  Skogssnäppa.    Brushane                      Spovsnäppa                                              Hämpling 

   

                        SEPTEMBER. 2020

  31-08-2020  Natten kall +8 grader  medelvind  0mm regn

  Väder  morgon mulet +11 grader         Middag  sol +20. grader.  Kvällen  sol +17 grader 

  Brushane.        Tofsvipa                           Grönbena                   Gluttsnäppa           Svan med ungar 

  30-08-2020.   Natten lätt dimma +8 grader  svag vind   0mm regn 

  Väder  morgon  dis  mulet +14 grader    Middag  sol + 18 grader.  Kvällen  Klart +12 grader 

  Gråhäger            Spovsnäppa                  Myrspov                       Snatterand                     Grönbena 

   29-08-2020.  Natten regn +13 grader  medel vind  11 mm regn

   Väder  morgon mulet +15 grader       Middag mulet +17 grader      Kvällen dimma + 12 grader 

   Tofsvipa               Myrspov                      Myrspov                     Enkelbeckasin           Enkelbeckasin  

   28-08-2020.  Natten  regn +12 grader  Hård vind    9 mm regn 

   Väder  morgon  regn +15 grader         Middag  regn 17 grader      Kvällen  mulet  regn  + 15 grader 

   Svartsnäppa       Spovsnäppa                    Gluttsnäppa                 Grönbena                   Enkelbeckasin 

  27-08-2020  natten mulet +12 grader  medel vind  0mm regn 

  Väder  Morgon mulet  +15 grader         Middag  mulet +19 grader      Kvällen  mulet lite regn +16 grader 

  Enkelbeckasin       Spovsnäppa.                 Grönbena                        Gluttsnäppa              Svartsnäppa 

  26-08-2020   Natten regn + 13grader medel vind  13 mm regn

  Väder morgon  regn +15 grader        Middag  regn +17 grader                Kvällen  mulet  sol + 17 grader 

  Svante.           Svante med husse                   Svante                Svante  i full fart 

  25-08-2020. Natten sval +10 grader  medel vind  0mm regn 

  Väder morgon mulet +14 grader        Middag mulet  sol +18 grader    Kvällen  mulet  + 16 grader 

   Kräfta                Grön blomspindel         Påfågelöga                      Nässelfjäril                  Grön bärafis 

  24-08-2020   Natten sval + 11 grader  Medel vind   0mm regn 

  Väder  morgon  mäst mulet + 15 grader      Middag  mulet  + 19 grader     Kvällen 

   Vinbärsfuks.                           Ängspärlemorsfjäril                         Kräfta                       Nässelfjäril 

 23-08-2020. Natten sval +13 grader   stark vind   9 mm regn 

 Väder  morgon  lite sol + 17 grader      Middag mulet + 20 grader       Kvällen  Åska  regn +16 grader

  Harkrank              Blåklocka                           Spindel                             Blåeld                      Rödklint

  22-08-2020.  Natten  mild + 18 grader  stark vind  6mm regn 

  Väder morgon soldis + 20 grader           Middag sol 25 grader        Kvällen Åska o regn +18 grader 

  Björnbär.              Hare.                            Vallmo                             Brunröd lilja                Vit nyponros                 

  21-08-2020   Natten kylig vind +16 grader svag vind  3 mm regn 

  Väder  mulet +18                           Middag  mulet +22 grader       Kvällen mulet  + 20 grader 

  Rovfjäril.             Nässelfjäril                  Påfågelöga                      Svarthätta                  Svarthätta 

   20-08-2020  Natten  mulet +12 grader lite dis  svag vind  3mm regn 

   Väder  Dis +15 grader                 Middag  mulet +21 grader            Kvällen mulet regn +19  grader

   Ramnnsjön     Vit nyponros.               Blomfluga                        Krabbspindel med byte    Humle bagge

   19-08-2020.  Natten kylig + 13 grader  dimma svag vind  1 mm regn

    Väder dimma +17 grader              Middag  sol +26 grader       Kvällen  Åska +24 grader 

    Prästkrage         Aroniabär                       Humlebagge                  Fluga                            Ormvråk 

  18-08-2020  Natten kylig + 13 grader  Dimma  Svag vind  0.mm regn 

   Väder  Dimma  +16 grader               Middag  sol + 25 grader        Kvällen  mulet + 23 grader 

   Ros                     Dalia                         Spansk snigel                   Lövsångare                  Vit ros 

  17-08-2020. Natten +14 grader  sol  svag vind  0mm regn

  Väder morgon  sol + 17 grader     Middag sol + 31 grader          Kvällen sol +28 grader 

    Ros.                    Ros                               Hosta blomma                Nattljus                 Rödbrun lilja 

  16-08-2020.  Natten  kylig + 12  dimma  sol  Svag vind  0mm  regn 

  Väder  morgon  sol +16 grader           Middag sol + 30 grader        Kvällen sol + 28 grader 

  Moln                    Svarta moln                 Ung Flugsnappare             Ormvråk.                     Krasse  

  15-08-2020.   Natten  kylig  + 12 grader  sol  svag vind 0mm regn 

  Väder Morgon sol+14 grader             Middag  sol + 28 grader         Kvällen  + 30 grader  

  Flickslända        Blomfluga                      Kålfjäril                            Vildbi                         Nattljus 

  14-08-2020.  Natten Kylig  + 12 grader   sol  0mm regn 

  Väder  Morgon  sol + 16 grader            Middag  sol + 27              Kvällen  + 25 grader 

   Natur.                Stenbro i Vittsjö.             Humlebagge                 Sjöslända                     Rödbrun lilja

  13-08-2020.  Natten kylig  +10 grader  sol  0mm regn 

  Väder Morgon  sol + 15 grader               Middag sol + 26 grader             Kvällen  + 26 grader 

  Rovfluga           Blomfluga                     Nyponros                       Nässelfjäril                   Mjölke 

  12-08-2020  Natten ganska kylig  +14 grader  0mm regn 

  Väder  morgon sol+16  grader         Middag sol +24 grader          Kvällen  20 grader 

  Mattram.           Kungsljus                       Grågås.                           Rovfjäril                   Ringduva 

   11-08-2020.  Natten  mild  + 16 grader   0mm regn 

   Väder  Morgon  sol + 18 grader            Middag  sol +23 grader          Kvällen  sol +20 grader 

  Röda hallon    Blomkrabbspindel     Tistelblomma         Koltrast                 Rullika                 Gult hallon 

  10-08-2020. Natten mild + 18 grader  Dagen mulet  0mm regn 

  Väder  Morgon mulet + 18 grader        Middag +23 grader         Kvällen  mulet  +20 grader 

     Mås.                 Svanar + ungar                     Mås                            Skäggdopping                     Finja sjö               

09-08-2020.  Natten mild +16 grader   0mm regn  lite vind 

  Väder  Morgon sol + 20  grader           Middag Jättevärmt över  30 grader    Kvällen 

   Blomfluga       Hallon                        Ljung blåvinge                     Nesselfjäril               Långtbent spindel 

  08-08-2020.  Natten klar  +13 grader  sol 0mm regn 

  Väder  Morgon  sol +18 grader                Middag  sol + 28 grader 

  Nässelfjäril.           Vinbärsfuks                Långhornad stekel             Vanlig fluga               Blomfluga 

  07-08-2020 Natten  klart + 13 grader  sol 0 mm regn Stark vind 

  Väder  sol 19 grader                   Middag sol + 30 grader          Kvällen  sol +26 grader 

  Blom bock.          Stekel                      Blombrabbspindel            Fluga                          Nässelfjäril 

  06-08-2020  Natten +13 grader  klart 0mm regn ganska stark vind 

   Morgon  sol + 17  grader                 Middagen  sol  +29 grader      Kvällen sol + 24 grader 

   Blomfluga              Vildbi.                      Svartmyra                     Nyckelpiga                    Blomfluga  

  05-08-2020 Natten kall. +6 grader  mulet  0mm regn

  Väder morgon mulet +13 grader              Middag  mulet lite regn + 17 grader    Kvällen klart  + 15 grader 

  Humlebaggar.        Vildbi                       Ängspärlemorfjäril                 Nässelfjäril                 Blomfluga

 04-08-2020  Natten kall  +9 grader  klart  0mm regn  Stark vind 

 Väder  morgon sol +13 grader               Middag  sol +19 grader          Kvällen  Sol + 16 grader 

  Bistekel               Långhornad blombock     Blomfluga                    Amiralfjäril.                   Blombock 

  03-08-2020  Natten  var  mulet 0mm regn +12grader liten vind

  Väder  morgon vx sol +15 grader           Middag vx sol +20 grader      Kvällen klart  +15 grader 

  Blomfluga.           Blomfluga                    Ängspärlemorfjäril             Stekel                             Bi art 

   02-08-2020. Natten  regn 1mm regn 

  Väder  morgon  Mulet +17 grader          Middag +24  grader  mulet med lite sol   Kvällen  mulet + 17 grader 

   Blomfluga             Johannesört                   Humlebaggar                  Humlebaggar                Trädutväxt 

   01-08-2020  Natten  klart + 11 grader  uppehåll  0mm regn  Svag vind

   Väder  Morgon  sol +15 grader               Middag  sol + 25 grader        Kvällen sol +23 grader 

    Ölandstok               Brun blombock             Blomfluga                         Blomfluga                  Blomfluga 


                                        AUGUSTI  2020

  31-07-2020   Natten  mulet regn  +11 grader  1 mm regn  Stark vind

 Väder  Morgon  mulet + 15 grader        Middag  mulet med lite sol       Kvällen  Klart +15 grader 

 Blomkraddspindel    Mjölke                           Humlebagge                 Blomfluga                  Barkbock

  30-07-2020  Natten  regn +12 grader  6mm regn  Stark vind 

  Väder  morgon  dugg regn + 14 grader    Middag  Duggregn + 16 grader    Kvällen  Duggregn 

  Nyponros.        Ängsblombock                Kungsljus                         Flickslända                Ung rödstjärt 

  29-07-2020.  Natten  regn +11 grader 5mm regn  stark vind 

  Väder morgon  växlande  mellan sol och regn  hela dagen  middag 17 grader     Kvällen 14 grader 

  Natur                Flickslända                   Vinbärssnäcka                 Stenbro i Vittsjö         Ung Rödstjärt 

   28-07-2020.  Natten regn +12 grader   3mm regn  svag vind 

   Väder  Morgon  Mulet +14 grader          Middag vxsol   23 grader           Kvällen mulet +17 grader 

   Ros                      Ängsblombock                Humlebagge                  Blomfluga                     Barkbock 

  27-07-2020   Natten  uppehåll +12 grader  0mm regn  svag vind 

  Väder  Vxlande  sol + 14 grader                Vxlande sol +22 grader              Vxlande sol +17 grader 

   Ros                         Flickslända                      Näva                           Ormvråk                     Ladusvala

  26-07-2020  Natten Mulet regn +16 grader  5 mm regn lätt vind 

  Väder  mulet  +16 grader                   Middag  regn +19 grader       Kvällen  lätt regn +15 grader 

  Ölandstok.        Blomkrabbspindel           Humlebagge                   Humla                         Ung flugsnappare 

  25-07-2020.  Natten  klar +9 grader   0mm regn   stark vind  

  Väder  Morgon  sol +11 grader                Middag  sol +22 grader      Kvällen   Mulet +15 grader 

  Rödbrun lilja          Natur                           Blomkrabbspindel             Stekel                         Mjölke 

  24-07-2020  Natten  regn +12 grader  13 mm regn  Hård vind 

  Väder  Morgon  regn  +15 grader          Middag  regn +17 grader       Kvällen regn +15 grader 

  Kråkklöver            Blomfluga                 Blomkrabbspindel                Flugor                   Unga  flugsnappare 

   23-07-2020.  Natten svalt +8 grader  Mycket  blåset  0mm regn 

   Väder  Morgon +14 grader vx sol     Middag  vx sol + 19 grader       Kvällen vx sol +16 grader 

   Ros                   Krabbspindel                 Blåeld                               Fluga                         Mjölke

  22-07-2020  Natten + 11 grader vx sol  mycket blåset 

  Väder  Morgon sol +14 grader               Middag  vx sol +19 grader      Kvällen sol+17 grader  

  And                    Sothöna                          Knölsvan                       Skäggdopping              Skäggdopping 

   21-07-2020  Natten klar +10 grader  0mm regn Stark blåst 

   Väder  Morgon sol +14 grader         Middag  vx sol +19 grader       Kvällen vx mulet +17 grader

  Rödbrun Lilja      Ölandstok                       Safsa                          Stenbro i Vittsjö                 Mjölke  

   20-07-2020  Natten + 12  Åska ingen regn  0mm  Ganska mycket vind 

   Väder Morgon  mulet +14 grader         Middag  sol +18 grader         Kvällen sol + 16 grader 

   Humla                 Johannesblomma         Ung flugsnappare               Bark bock                 Luktgräsfjäril

   19-07-2020   Natten klar +12 grader  0 mm regn

   Väder  Morgon sol +18 grader                Middag  sol + 24 grader       Kvällen mulet +19 grader 

   Lindblomma         Brudborst                       Johannesblomma          Blå flickslända                 Rovfjäril  

  18-07-2020   Natten klar +9 grader  0mm regn lite vind 

  Väder  Morgon  sol +12 grader                 Middag  Sol med mulet +23 grader   Kvällen  VX + 19  grader 

 Humlebaggar               Vildbi                        Ängspärlemorfjäril.            Nässelfjäril                  Blomfluga 

  17-07-2020  Natten  +13 grader   0mm regn liten vind 

  Väder  Morgon sol +15 grader            Middag  sol + 23 grader         Kvällen  + 18 grader 

  Ölandstok              Brud Borste                    Safsa                          Mjölke                            Hosta 

  16-07-2020  Natten + 13 grader  regn 5mm regn 

  Väder Morgon lätt regn + 14 grader          Middag  mulet +18         Kvällen  sol +20 grader 

  Lindblommor.          Lilja                                Blå flickslända                Humlebagge.                Rullika 

  15-07-2020 Natten  regn +10 grader  6 mm regn 

  Väder  Morgon  regn + 14 grader             Middag  regn +17 grader       Kvällen  regn +14 grader 

  Lindblommor            Spindel                          Näckros                         Humla                          Nyckelpiga 

  14-07-2020  Natten +7 grader   0mm regn 

  Väder  Morgon Sol  +13 grader            Middag sol + 22 grader     Kvällen  mulet  + 14 grader  

   Vet ej                   Gullregn                          Spindel                        Sjöslända                     And med ungar 

  13-07-2020   Natten  +13 grader 0 mm regn 

  Väder  morgon mulet  + 14 grader              Middag mulet +16 grader        Kvällen  Mulet +10 grader 

  Ärtblomma                Ros                              Spindel                          Rovfjäril                     Blåklocka 

   12-07-2020    Natten kall +7 grader  regn 2mm regn Stark vind 

   Väder  morgon vx sol + 12 grader          Middag mulet +18 grader 

   Liten fetknopp               Lilja                        Näckros.                     Kråkklöver                     Humlebagge 

   11-07-2020.  Natten kall + 8 grader  regn  7mm regn 

   Väder  Morgon &nbs