VAD HÄNDER 2020
                                    VAD HÄNDER 2020


                              Samtliga bilder är klickbara  popup

Fotograf Gert Svensson
Free counters!

  08-07-2020  Natten  kall + 6 grader stark vind 0mm regn 

  Väder  morgon mulet +12 grader          Middag  sol stark vind +16 grader       Kvällen  sol stark vind + 15 grader 

   Kungsljus              Nattviol                           Nattviol                          Ros                               Havstrut

  07-07-2020.   Morgon sol regn  blåst  +12 grader  6mm  regn 

 Väder  Morgon  regn  blåst sol +15 grader         Middag stark vind +18 grader           Kvällen regn stark vind + 12grader

  Blomspindel                Flickslända                    Näckros                         Blå flickslända                   Huggorm 

  06-07-2020  Morgon Sol o regn +17 grader  10mm regn mycket blåst 

  Väder  morgon  sol blåst o regn +17 grader      Middag regn sol mycket vind       Kvällen  blåst mulet  regn 

  Huggorm                   Huggorm                      Två prickad nyckelpiga      Blåeld                           Nattviol 

   05-07-2020   Morgon regn  +15 grader  blåst   12mm regn 

   Väder  morgon regn + 15 grader               Middag regn  19 grader        Kvällen   regn o blåst 

   Skrattmås + unge    Nässelfjäril.                Svanar  + ungar               Skrattmås par              Skedand 

   04-07-2020  Morgon regn  +13 grader  blåst 21 mm regn 

    Väder  Morgon regn  lite uppehåll          Middag  mulet regn +16 grader     Kvällen  regn  blåst

   Havstrut.          Ladusvala.                      Ladusvala                        Bläsand                         Kricka 

   03-07-2020  Morgon mulet  med lite sol +9 grader  vild 0mm regn

   Väder morgon  mulet kylig vind + 9 grader    Middag lite sol bland moln +9 grader    Kvällen mulet 15grader 

   Skrattmås med unge   Skrattmås.                Sothöna                        knölsvan                     Iris 

  02-07-2020  Morgon  regn  5mm regn ganska stark vind 

  Väder  Natt o morgon regn + 14 grader       Middag  vx sol + 18 grader       Kvällen 

   Kastanjblomma        Ros                                Safsa                             Sädesärla                   Rödhake 

  01-07-2020. Morgon regn   4mm regn 

  Väder  Morgon  regn  +13 grader         Middag vx sol  + 18 grader      Kvällen  vx sol blåst  16grader

  Pion.                Svavelticka                       Sågen i spegling              Flickslända                  Vallmo  

  30-06-2020.  Morgon  regn + 15 grader    21mm regn 

   Väder  morgon  regn frå och till + 15 grader     Middag  regn skurar 18 grader    Kvällen   regn +16 grader 

  Skogsmus.           Strimlus                           Blomfluga                     Schackbrädspiga            Gyllensnabblöpare

 29-06-2020   Morgon  Sol +16 grader  0mm regn 

 Väder Morgon  sol  + 16 grader           Middag  vx sol + 23 grader           Kvällen  sol blåst  +17 grader 

 Gyllensnabblöpare     Skogsmus                   Flickslända                      Nyckelpiga                  Steimlus 

   28-06-2020   Mulet  lite sol  +21 grader   2mm regn 

   Väder  Morgon  mulet  +21 grader       Middag  Vx sol  +28 grader   Kvällen. regn  + 22 grader 

   Fluga.                  Sotmätare                    Grönblad spindel               Björnbärsblomma     Gyllensnabblöpare

   27-06-2020    Sol    0mm regn

   Väder  Morgon sol +18 grader          Middag  Sol + 29 grader          Kvällen   sol + 27 grader 

   Valmo.               Ros                              Iris                                  Prästkrage                   Fluga

   26-06-2020    Sol  0mm regn 

   Väder  Morgon sol +20 grader                Middag  sol + 29 grader        Kvällen  Sol + 25 grader 

   Skrattmås           Skärfläcka                      Knölsvan med ungar           Sothöna                   Unga  Sothöns 

  25-06-2020.    Sol  0mm regn 

  Väder  Morgon sol +20 grader                Middag  sol +29 grader           Kvällen    sol + 26 grader 

  Vigg                        Ljungpipare                      Ljungpipare                  Sädesärla                     Skärfläcka 

  24-06-2020  Sol  0 mm regn 

  Väder  Sol +19 grader                       Middag  sol +28.                    Kvällen sol  +29 grader 

  Vitkindadegäss.       Grönbena                    Kricka                               Skedand                       Skedand

   23-06-2020.  Lite vind sol 0 mm regn

   Väder  morgon mulet +17 grader              Middag sol +21 grader          Kvällen mulet  + 17 grader 

   Strandskata        Rödbena                         Rödbena                                              Mindrestrandpipare 


  22-06-2020    Regn natten  30 mm  lite vind 

  Väder  morgon  regn  sol + 17 grader           Middag  vx sol +22 grader           Kvällen  vx sol +16 grader 

  Skogssnäppa          Skrattmås                       Tofsvipa                            Skogssnäppa                Knölsvan 

   21-06-2020   regn 2mm 

   Väder  Morgon Mulet  lite regn +17 grader       Middag  mulet lite regn + 21 grader    Kvällen mulet + 18 grader 

   Fluga.                   Strimlus.                         Strimlus                            Humla                        Gullregn 

   20-06-2020   Natten  åska  5mm regn 

   Väder  Morgon  regn  +15 grader              Middag mulet + 23 grader          Kvällen  mulet  +19  grader 

   Tjärblomster          Forsärla                         Blomfluga                         Flugbagge                   Nyckelpiga 

  19-06-2020.    Åska sol +17   0mm regn 

  Väder + 17 grader  sol åska.           Middag  vx sol  +27 grader        Kvällen  mulet + 22 grader 

  Svavelticka             Blomfluga.                  Fluga                                Flugbagge              Flugbagge 

   18-06-2020.     0mm regn 

   Väder  morgon sol +18 grader                 Middag  sol +26 Grader         Kvällen  sol + 23 grader 

   Gullregn               Fluga                               Ögon på flugan                  Blomfluga                  Oxtunga 

   17-06-2020    0mm regn 

   Väder  sol+18 grader                             Middag  sol +24 grader                    Kvällen mulet +22 grader 

   Vabena                  Prästkrage                      Blomfluga                   Svavelticka                  Schackbrädspiga 

    16-06-2020.    0mm  regn 

  Väder   Sol + 9 grader                               Middag + 24 grader        Kvällen  sol +20 grader 

  Lingonblom              Pudermätare.                  Hoppet                          Kastanj.                            Gäss

   15-06-2020.     0mm regn 

   Väder  Sol. ganska lungt +7 grader       Middag sol + 24 grader     Kvällen Sol +20 grader 

   Azalea.             Prästkrage                      Nyponros                       Skogsmus.                   Flugsnappare 

    14-06-2020.      0mm regn  Blåst  

    Väder  sol +17 grader                             Middag  sol+ 24 grader         Kvällen  sol +17 grader  

    Gäss                     Lupin                             Azalea.                            Nyponros                   Aronia blomma

     13-06-2020.     0mm regn  blåst 

     Väder  Mulet + 18 grader                        Middag  Sol +23 grader      Kvällen sol +20 grader  

     Spindel               Spindel                          Blåklint                            Oxtunga                         Glada           

   12-06-2020.         0mm regn 

   Väder  Morgon sol blåst +18 grader           Middag  mulet +23 grader    Kvällen mulet blåst  +17 grader 

    Ros                    Aronia blomma               Liljekonvalj.                       Lupin                           Flugsnappare hona

   11-06-2020.      0 mm regn 

   Väder  morgon sol mycket blåst  + 15 grader     Middag  mulet  blåst +23 grader   Kvällen mulet blåst +18

  Koltrast unge i bo     Sånglärka                   Tordyvel                          Ladusvala                Ladusvala i regn

   10-06-2020.            0mm regn 

   Väder morgon sol +14 grader               Middag  mulet +22 grader blåst     Kvällen mulet blåst +16 grader 

   Tallkotte.              Ros                              Skogsmus                         Gäss med ungar.             Duva

     09-06-2020.    0mm regn 

     Väder  Sol  +11 grader                      Middag  sol +21 grader          Kvällen  sol +15 grader 

     Äppleblom          Rosknopp                   Natur                                Gullregn                          Myra 

   08-06-2020.            0mm regn 

   Väder Morgon  sol  +11 grader            Middag  Mulet +18 grader 

  Förjätmigej                 Blomfluga                    Blomfluga                        Blomfluga.                     Blomfluga 

   07-06-2020.            2mm regn  Åska

   Väder  sol +8 grader  lite blåst              Middag mulet med sol +18 grader      Kvällen regn o åska +9 grader 

  Aroniablom.             Lupin.                            Pyn                              Gullregn                        Myra            

  06-06-2020                   13 mmm regn 

  Väder Morgon regn  åska +8 grader                Middag  regn +13 grader       Kvällen klart +7 grader 

   Fluga                   Fluga                              Blomspindel                  Blomspindel                   Tallblomma

  05-06-2020

  Väder  regn +12 grader                     Middag mulet +14 grader          Kvällen sol +16 grader  10mm regn 

  Kastanjblomma.        Ros                             Aroniablom                                             Aurorafjäril

  04-06-2020 

  Väder Sol Blåst + 11 grader                 Middag  Sol Blåst +19 grader         Kvällen Sol blåst +14  0mm

   Kastanjblomma         Ros                            Safsa                                Sädesärla                     Rödhake

  03-06-2020

  Väder  Sol +8 grader                       Middag  Sol +20 grader                Kvällen sol +15 grader vind  0mm

  Stork                   Stork                             Lamm                                Får                           Natur 

   02-06-2020

   Väder Sol + 14 grader                              Middag Sol + 28 grader       Kvällen  mulet  åska +18  2mm  regn

   Ekorre                  Kastanjeblomma            Aronia blomma                  Getrams.                    Äppleblom 

  01-06-2020

  Väder Sol +8 grader                                    Middag Sol + 23 Grader          Kvällen  sol  o blåst +19 grader  0mm

  Natur                       Glada                               Gökärt                             Stenbro                         Äppelblom

  31-05-2020

 Väder  sol +6 grader  blåst                 Middag  sol stark vind +22 grader      Kvällen sol +16 grader  0mm

  Kastanjeblomma   Gökärt                            Vattenklöver                    Stenbro                    Svartvit flugsnappare 

  30-05-2020

  Väder Morgon sol +5 grader                 Middag  Sol  +20 grader        Kvällen  sol +14 grader blåst  0mm 

  Stjärtmes             Stjärtmes                         Björktrast                      Sädesärla                       Talgoxe

  29-05-2020

  Väder Sol +7 grader                          Middag Mulet +22 grader              Kvällen  sol +15 grader   0mm. regn 

   Natur                   Natur                              Äppleblom                      Äppleblom.                        Syren

  28-05-2020

  Väder  sol+ 7 grader                      Middag  sol + 20 grader               Kvällen  sol +13 grader   0mm 

   Svartvit flugsnappare.    Vattenklöver.          Moln                              Tulpan                            Bokskog  i Lur 

  27-05-2020

  Väder  mulet +7 grader                        Middag  Sol +18 grader  blåst       Kvällen 

   Vattenklöver.         Ginst.                          Moln                                 Penséer.                    Äppleblom 

   26-05-2020

   Väder  Sol+14 grader                      Middag +21 grader                          Kvällen sol + 17 grader   0mm 

   Gökärt                    Bro i Vittsjö.               Rödhake                          Ginst                            Ringduva

  25-05-2020

  Väder Natten regn sol +10 grader           Middag  moln lite sol + 17 grader     Kvällen  mulet + 13   5mm regn

   Rödhake.               Nyckelpiga.                    Vattenklöver                   Äppelblom                  Gullviva  röd

   24-05-2020

   Väder  regn +10 grader                    Middag +13 regn             Kvällen mulet 11 grader   7mm regn 

   Moln.                  Bokskog i lur                    Rapsfält                         Jordkällare                  Jordkällare 

  23-05-2020

  Väder  Natten  regn  mulet +9 grader            Middag  mulet åska +14 grader      Kvällen mulet +13  7mm regn 

  Päronblom.           Getrams                        Rapsfält                               Laxbro.                    Bokskog i Lur

  22-05-2020 

  Väder sol stark vind 10 grader               Middag sol blåst +16 grader 

         Aftonstjärna.       Natur                                Träd                              Gäss med ungar           Gulsippa 

   21-05-2020 

   Väder sol +9 grader                          Middag  lite sol mulet +17 grader        Kvällen mulet  +10 grader 0mm 

   Ekorre                  Nyckelpiga                     Vattenklöver                   Äppleblom                    Träd 

  20-05-2020

  Väder sol + 7 grader                        Middag. sol +16 grader 

   Humla.              Rammnsjön.                     Lamm                             Lamm.                          Tofslärka

  19-05-2020

  Väder  Morgon regn lite vind                 Middag sol stark blåst           Kvällen sol  Svag vind     5mm regn 

 Gullviva                 Mås                               Körsbärsblom                    Humla.                       Blomfluga 


  18-05-2020

  Väder Morgon sol +6 grader                Middag  sol +15 grader           Kvällen  mulet            0mm 

   Röd Hägg              Humla                            Fiskmås.                      Blomflugor                       Hoppet          

  17-05-2020

  Väder  lite regn mulet blåst+ 7 grader         Middag  regn blåst +10 grader   Kvällen regn blåst  9mm regn 

  Kattuggla hona     kattuggla unge                Kattuggla unge             Kattuggle unge     Kattuggla  hona  o hane 

  16-05-2020

  Väder Morgon Regn o Blåst  +6grader           Middag regn o blåst  +11 grader   kvällen regn o båst  7mm regn 

  Falsk fläder              Getrams                         Gäss med  ungar                            Svart Vit Flugsnappare 

  15-05-2020

   Väder Regn skurar  Sol +6 grader                  Middag  sol  regn +11 grader     Kvällen  vx sol.   2mm regn 

   Vit plister.               Gullviva.                        Kaja  till bobygge            Gulsippa                   Svart rödstjärt hona

  14-05-2020

  Väder. Sol -3 grader Lite regn                   Middag  VX sol  +11 grader        Kvällen mulet     2mm regn 

  Ekorre.                 Rhododedron                  Lärk kottar                    Andhona med ungar         Björktrast 

   13-05-2020

   Väder  Morgon Snö -0 grader Sol                 Middag  Sol  +11 grader       Kvällen sol +5 grader   2mm snö

   Löjtnanthjärtan      Rhododendron                  Päronblom.                   Grågås med ungar            Trädstammar 

12-05-2020

 Väder  Morgon -3 grader  Snö Hagel Regn          Middag +10 grader  regn skurar.  Kvällen  mulet   4mm regn 

  Drillsnäppa              Tickor                           Svart Vit  Flugsnappare      Natur                         Häggmispel 

  11-05-2020

   Väder Mulet +4 grader                        Middag  sol+ 11 grader             Kvällen sol  +7 grader   omm

   Natur.                     Knipa                            Tulpan                         Natur                           Gulsippa 

   10-05-2020

   Väder  Mulet +8 grader                     Middag Mulet +16 grader       Kvällen  mulet +10 grader   0mm

   Rödhake.             Kabbleka.                   Natur                                 Hägg                         Hundtandlilja 

  09-05-2020

  Väder sol +1 grad                              Middag  sol +17 grader                  Kvällen  sol +14 grader   0mm regn

   Päronblom            Hundtandlilja.                 Natur                               Pingstlilja                      Stare

   08-05-2020

   Väder Sol +4 grader Blåst                          Middag sol +14 grader       Kvällen  sol +10 grader   0mm regn 

   Hägg                     Knipa hona o hane.          Skogsmus.                      Tulpan                          Hundtandlilja 

    07-05-2020

    Väder Sol +5 grader                        Middag sol +16 grader lite vind     Kvällen  sol+10 grader   0 mm 

    Kabbleka.            Skunkkalla,                     Hundtandlilja.                     Kungsängslilja              Hägg

  06-05-2020

  Väder  Morgon  sol +1 grad                   Middag sol +15 grader blåst      Kvällen  Sol +8 grader   0mm regn

  Kabbleka                 Gäss med ungar          Bukettpingstlilja               Bukettpingnstlilja            Kungsängslilja 

   05-05-2020

   Väder  Morgon mulet +1 grad.               Middag +9 grader  sol              Kvällen  sol +10grader   0mm

   Knipa.                  Hundtandlilja.                 Hundtandlilja                     Pingstlilja                     Gransångare

    04-05-2020

    Väder morgon  mulet +1 grad                 Middag  sol +15 grader      Kvällen klart +4 grader  0mm

     Gullviva            Magnolia                          Ekorre                            Blåmes                         Knipa 

   03-05-2020

   Väder natten regn  mulet +7 grader         Middag sol +14 grader       Kvällen  sol +10 grader     4mm regn 

   Påsklilja.                Knipa                             Koltrast hona.                  Tulpan                         Gulsippa 

   02-05-2020

   Väder. mulet +6 grader               Middag regn +12 grader        Kvällen regn  mulet   0mm            

   Storspov             Kricka                            Knölsvan                       Sothöna till bobygge.          Vigg

   01-05-2020

   Väder  Natten regn  muler +5 grader               Middag Mulet +10 grader   Kvällen  mulet  12mm regn    

   Drillsnäppa        Drillsnäppa                    Gäss på flykt                 Sädesärla                     Sädesärla 

   30-04-2020

   Väder  regn på morgon +3 grader        Middag mulet  blåst +6 grader   Kvällen  Mulet 3mm regn  

   Knipa                Skärfläcka                        Tofsvipa                       Strandskata                      Strandskata 

   29-04-2020

   Väder mulet +4 grader  blåst           Middag kall blåst +10 grader       Kvällen mulet +6grader  0mm regn 

   Björktrast              Gulsippan                         Humla                           Kålfjäril                        Tulpan 

   28-04-2020

    Väder  Natten regn  Morgon  mulet +6 grader       Middag  mulet  +12 grader      Kvällen. sol +7 grader  3mm

   Gås.                     Gräsand.                          Gullviva                             Visset                         Påsklilja 

  27-04-2020

   Väder   Morgon mulet +2grader                      Middag   mulet +13 grader.   Kvällen  regn  +8 grader  

  Tofslärka                 Tofslärka                         Kricka hona                    Kricka hane                      Gås                                         

  26-04-2020

  Väder  Mulet  +1 grad                 Midag mulet  +15 grader         Kvällen  sol  +8 grader   0mm regn 

  Rödplister.              Körsbärsblom                   Uggla                              Forsärla                          Ringduva 

   25-04-2020

   Väder.  Natten regn  Morgon  mulet +4 grader     Middag mulet + 14.   Kvällen  klart +6 grader    3mm regn   

   Björkträd                Björkträd                            Granträd                      Granträd                    Granträd