VAD HÄNDER 2020
                                    VAD HÄNDER 2020


                              Samtliga bilder är klickbara  popup

Fotograf Gert Svensson
Free counters!

  28-11-2020  Natten frost -1 grad  0mm nederbörd 

  Väder  Morgon  frost - 1 grad          Middag mulet +1 grad      Kvällen  mulet 

  Trädsvamp          Safsa                          Safsa                             Nypon                       Moln 

  27-11-2020. Natten dimma  o dis +3 grader  0 mm regn 

 Väder  Morgon  dis  dimma + 0 grader.      Middag +1 grad   Kvällen  dis -1 grad 

  Talgoxe                      Skata.                      Koltrast                     Större hackspett         Talgoxe  

  26-11-2020. Natten dis lite dimma duggregn  2mm  svag vind + 5 grader 

  Väder  dis mulet +5 grader          Middag  Mulet  dis +7 grader        Kvällen mulet  +6 grader 

  Domherre        Talgoxe                        Pilfink                            Domherre             Talgoxe 


  25-11-2020. Natten  lite nederbörd  +5  1mm. svag vind 

  Väder  mulet +5 grader                 Middag mulet +6 grader             Kvällen  mulet +4 grader 

  Snö                   Snö                             Snö                               Snö                    Belyst av sol safsa

  24-11-2020.  Natten regn +6 grader  10 mm regn  Medelvind 

  Väder  Morgon  regn + 6 grader          Middag  regn + 6 grader      Kvällen  regn +6 grader 

  Svamp.          Natur o stubbe              Safsa                       Natur o båt                 Rödklöver 

  23-11-2020.  Natten uppehåll +6 grader  0 mm regn Mycket stark vind 

  Väder  morgon mulet + 6 grader      Middag mulet + 8 grader        Kvällen halv klart + 6 grader 

  Lärkkottar           Stubbe                          Rot                              Stubbe                     Ö

  22-11-2020.   Natten  regn  +8 grader  15mm  stark vind 

  Väder  Morgon sol + 8 grader               Middag mulet  lite regn + 8 grader   kvällen mulet +7 grader 

  Moln                        Hallon                            Sten                      Svamp                    Smörblomma

  21-11-2020.  Natten  regn  duggregn +4   5mm regn  Mycket stark vind 

  Väder   Hela dagen har det varit mycket  stark vind Duggregn + 5 grader 

  Ekorre               Talgoxe                            Ekorre                        Koltrast                   Blåmes

  20-11-2020  Natten regn  frost  snö  -4 grader  5mm regn  Svag vind 

  Väder  morgon  kall -2 grader  sol       Middag  sol +4 grader      Kvällen  mulet - 2 grader 

  Sista lövet       Nypon                          Stenbro                      Vatten                     Safsa 

  19-11-2020. Natten regn  mulet  milt +9 grader  stark vind  6mm regn 

  Väder  morgon mulet + 10 grader        Middag  mulet regn + 6 grader      Kvällen regn + 4 grader

  Hallon                    Skum på vatten         Löv som sitter kvar     Gröngöling                   Natur  

  18-11-2020. Natten  regn mulet  milt +10 grader  stark vind  7mm regn 

  Väder  Hela dagen  duggregn blåst från 10 till 12 grader värmt 

  Dimma                 Kvarndammen          Ramnsjöen                        Rödvingetrast  båda 

  17-11-2020  Natten  dis  regn +8 grader medel vind 4 mm 

  Väder  morgon dis mulet +9 grader         Middag dis mulet + 10 grader      Kvällen regn + 9 grader 

  Blomknappar          Ros                               Höstlöv o hallon       Koltrast o bär         Löv som inte ramlat

  16-11-2020  Natten  dis o regn +8 grader  medel vind  2mm regn 

  Väder  morgon mulet +8 grader                Middag mulet med  sol +9 grader   Kvällen  mulet +7 grader 

          Dagens bilder av en Hackspett på alla biler 

  15-11-2020.  Natten regn dis +8 grader  medel vind 2mm regn 

  Väder  morgon + 8 grader mulet                Middag mulet  + 11 grader     Kvällen  mulet + 8 grader 

  Grönfink.                    Bergfink                      Rödhake                         Bofink                    Talgoxe 

  14-11-2020.  Natten regn  dis +5 grader  vindstilla  2mm regn 

  Väder morgon  dimma +6 grader      Middag  sol + 9 grader    Kvällen  mulet +

  Visset         Änder + Gås               Natur                         Safsa                              Stenbro

  13-11-2020  Natten regn dis +4 grader  svagvind 3mm regn

  Väder morgon dis +5 grader    Middag mulet lite sol+8 grader      Kvällen regn +7 grader 

  Spegling               Flugsvamp                  Koltrast                      Stubbe                        Färger 

  12-11-2020. Natten regn dis + 5 grader svag vind   2mm regn 

  Väder  morgon  dis lite regn +6 grader    Middag mulet  dis +7 grader  kvällen mulet +5 grader

  Ormvråk            Träd                                    Bär                            Trädstammar 

  11-11 2020  Natten mulet o dis + 5 grader svag vind  0mm regn 

  Väder  morgon  mulet + 7 grader       Middag mulet + 8 grader     Kvällen mulet +6 grader 

  Rödhake          Blåmes                                 Grönfink               Bofink.                     Koltrast 

10-11-2020  Natten dis mulet +6grader  by vind  0mm regn 

  Väder morgon mulet +7 grader           Middag mulet +9 grader       Kvällen mulet + 7 grader 

  Grönfink           Talgoxe                          Entita                        Rödhake               Nötväcka 

  09-11-2020   Natten mulet +5 grader  svag vind 0 mm regn 

  Väder  morgon mulet +8 grader       Middag mulet  + 9 grader     Kvällen mulet +7 grader 

  Nypon              Höstfärg                        Natur med vatten           Höstfärger                Höstfärger

  08-11-2020. Natten kylig +4 grader  mulet  vind stilla  0 mm regn 

  Väder  morgon mulet + 8 grader         Middag mulet + 10 grader      Kvällen  mulet  + 8 grader 

  Bro                      Höstfärg                    Bro i Höstfärger             Färger                    Sågen 

  7-11-2020  Natten mild  duggregn +8 svag vind  1mm regn 

  Väder morgon mulet + 8 grader        Middag duggregn + 10 grader      Kvällen mulet +9 grader 

   Alla bilderna  är höstfärger  + Flugsvamp 

  06-11-2020   Natten regn  3mm + 7 grader  Medel vind 

  Väder morgon  mulet  8 grader          Middag mulet +13 grader          Kvällen. mulet +10 grader  

  Dimma.                Dimma                                   Natur                   Natur                           Höstfärger           

  05-11-2020   Natten  mulet +6 grader 3 mm regn  Starkvind 

  Väder  mulet + 7 grader                Middag mulet  regn +9 grader    Kvällen  mulet +7 grader 

  Rönelöv       Årets sista  blåklocka            Höst färger                              Höstfärger     Höstfärger 

  04-11-2020  Natten mulet  regn 3mm Stark vind + 3 grader 

  Väder  morgon  regn  mulet + 7 grader      Middag mulet regn + 11 grader    Kvällen + 8 grader 

  Vass i motsol.        Brunand                       Kråka                                Moln                       Tofsvipa 

  03-11-2020  Natten regn 5mm + 9 grader 

  Väder morgon mulet + 9 grader            Middag +10 grader  mulet     Kvällen  mulet +6 grader 

  Äpplen                Humlekotte                 Hunlekotte                     Safsa                Årets sista  krasse 

  02-11-2020   Natten  regn  10 mm regn + 14 grader 

  Väder  morgon mulet +14 grader       Middag mulet  + 16 grader     Kvällen  mulet +12 grader 

 Natur                  Höstfärg                         Sågen i Vittsjö              Natur                        Natur  

  01-11-2020. Natten mild regn 2mm  +10 grader 

  Väder  morgon  mulet +11 grader       Middag +14 grader  sol.     Kvällen  mulet + 12 grader 

   Ros                               Dimma                   Äppel                              färg                     Spindelnät         

  

                   November 2020 

  31-10-2020  Natten regn o dimma  6 mm regn +8 geader 

  Väder  morgon mulet dugg regn +8 grader    Middag +12 grader  regn     Kvällen +10 grader  regn 

                   Spindelnät                                       Dimma                                        Höstfärger 

  30-10-2020.  Natten dimma lätt regn  2mm regn  +6 grader 

  Väder  morgon dimma +6 grader       Middag  lätt regn +8 grader      Kvällen regn +7 grader 

   Dimma               Bro i Vittsjö                    Spindelnät                   Natur                        Blad  

  29-10-2020   Natten regn  6mm.  +9 grader  Svag vind 

  Väder  morgon regn + 7grader        Middag mulet o regn +9 grader     Kvällen regn + 6 grader 

                 Abstrakt                                              Får                    Finja sjö               Trädstammar 

  28-10-2020.  Natten  regn  4 mm  +6 grader  svagvind 

  Väder  morgon  mulet +8 grader       Middag  sol + 12 grader        Kvällen  sol  o moln + 8 grader 

   Natur                      Flugsvamp                Höstlöv                           Höstfärger               Natur 

  27-10-2020   Natten regn  12 mm + 6 grader  svag vind 

   Väder  morgon  mulet + 8 grader        Middag  mulet + 9 grader       Kvällen regn + 7 grader 

   Höstlöv.           Syrenhotensia                          Höstfärger                          Höstfärger 

  26-10-2020   Natten. regn  29 mm regn +10 grader  vind stilla 

  Väder  morgon  mulet +10 grader         Middag  mulet + 12 grader  Kvällen regn +9 grader 

  Gråhäger                Höst färger               Höstfärger                       Trädstammar        Trädstammar 

  25-10-2020  Natten lite regn  Dagen mulet regn + 10 grader

  Väder  morgon mulet +11 grader       Middag mulet +12 grader       Kvällen. regn + 10 grader 

  Gråhäger             Häger                          Spindelnät                      Höstfärg                    Höstfärg   

  24-10-2020. Natten regn  dagen mulet med regn  +12  5mm regn

  Väder  Mulet med inslag av regn +12 grader   Middag mulet + 12 grader    Kvällen  mulet +9 grader

   Fors                      Gråhäger                      Mörk hemmel                Moln                       Höstfärger  

  23-10 -2020. Natten regn Dagen  sol och regn  +9 grader   5mm regn 

  Väder  Dagen har varit  sol o regn +10 grader     Middag sol +13 grader    Kvällen sol o regn + 9 grader

  Löv i färg             Svamp                            Skata                           Nötskrika              Nötskrika                      

   22-10-2020  Natten regn + 12 grader  20 mm regn Stark vind 

   Väder  morgon regn + 13 grader              Middag  mulet + 13 grader      Kvällen +12 grader  regn 

    Hälge å               Höstfärg                    Bro i Visselfofta.             Hus som inte mår  bra     Tjur 

  21-10-2020   Natten regn +10 grader  4mm regn Svag vind 

  Väder  Morgon  Mulet + 11 grader        Middag  mulet +13 grader        Kvällen  regn 

   Höstfärger.       Häger                       Jordkällare                   Flugsvamp                Flugsvamp 

  20-10-2020.  Natten regn +4 grader  4mm regn svag vind 

  Väder  Morgon mulet + 5 grader       Middag  mulet +9 grader     Kvällen  regn +7 grader 

  Natur.            Åkervädd                          Visset.                            Häger                   Höstfärg

  19-10-2020  Natten kall  -4 grader  0mm regn lite vind 

  Väder Morgon  kall sol +2                  Middag sol +9 grader     Kvällen regn +4 grader

  Nyponros            Höstfärger                   Ormvråk                     Svampar                    Natur 

  18-10-2020   Natten  regn  2mm regn +2 grader  sol 

  Väder  morgon  sol +5 grader                Middag  sol + 11 grader     Kvällen  sol + 3grader 

  Vit flugsvamp        Malva                          Natur                           Spegling                    Höstfärger 

  17-10-2020   Natten  Frost vindstilla -2 grader  sol  0mm regn 

  Väder  Morgon  sol +3 grader            Middag mulet  sol +11 grader    Kvällen  mulet +5 grader 

Fasan tupp            Spindelnät                   Spindelnät.                 Gammal vägskylt          Dimma 

  16-10-2020  Natten  frost -2 grader  svag vind  0mm regn 

   Väder morgon kall sol +2 grader       Middag mulet med lite sol  +10 grader   Kvällen mu +7grader

                  Alla  bilder  Hästar i Dimma         

  15-10-2020. Natten mulet Medelvind kall +5 grader  0mm regn 

   Väder Morgon  mulet kall  +6  grader    Middag  sol +9 grader    Kvällen  sol +6 grader 

    Spindelnät        Svanar                       Talgoxe                               Fasaner                    Fasan 

  14-10-2020. Natten  kall mulet +2 grader  Mycket stark vind  0mm regn 

   Väder  morgon  sol +6 grader        Middag  mulet +9 grader     Kvällen mulet + 7grader 

  Grönsiska         Grönsiska                                               Knölsvanar  med ungar  

  13-10-2020   Natten kall  dimma +1 grad  Svag vind  sol  0mm regn 

  Väder  Morgon dimma + 3 grader       Middag sol +12 grader      Kvällen sol + 7 grader 

   Spindelnät         Bro  117                     Spindelnät med spindel      Klöverblomma       Spindelnät 

  12-10-2020  Natten kall regn +0,0  svag vind  9mm regn 

  Väder  morgon  sol +2 grader               Middag  sol +13 grader        Kvällen sol  dimma + 6 grader 

  Nypon.                  Ekollon                         Natur                            Större Hackspett          Ekblad 

  11-10-2020. Natten kall regn + 3 grader  svag vind  4mm regn 

  Väder morgon sol +7 grader         Middag  sol +11 grader      Kvällen mulet  regn  +3 grader  

  Gråhäger.             Gråhäger                       Höstfärger                  Låkt vattenstånd      Höstfärger

  10-10-2020. Natten  regn  +6 grader  Svag vind   4mm regn 

  Väder  morgon regn + 8 grader       Middag +10  grader regn     Kvällen regn + 8grader 

  Lok.                  Nyponros                     Natur                           Trädstammar                Brovalv 

   09-10-2020   Natten regn +8grader  7 mm regn

  Väder  morgon sol + 12 grader          Middag  sol med moln +14 grader    Kvällen mulet + 10 grader

  Spindelnät.          Naturbild                                         Flygande  gråhäger                Höstfärg 

  08-10-2020.  Natten  mild  regn +11 grader  5mm regn 

   Väder  Morgon  nulet + 13 grader      Middag  mulet + 15 grader     Kvällen  regn +12 grader 

   Trut                   Skarvar                      Vy mot  Hovs Hallar      Gröthögar                    Rödhake 

  07-10-2020  Natten mild regn +11 grader  7mm regn 

  Väder  Morgon  mulet +13grader        Middag  mulet regnskur  + 15 grader   kvällen  mulet +12 grader

  Gröthögar  Norre Hamn  o Fyr                    Rödhake                      Gråsparv                        Råka 

  06-10-2020.  Natten regn  +11 grader   5mm regn 

  Väder  morgon + 14 grader           Middag  mulet + 15 grader      Kvällen regn +13 grader 

        Fiskeboda  Norre hamn                 Gammal vattenpump                Gamla  Ankare   Norre hamn

   05-10-2020. Natten dimma o dagg +5 grader  0mm regn 

  Väder  morgon +8 grader  sol        Middag sol + 16 grader     Kvällen  sol +15  grader 

    Träd              Höst färger                  Humlekotte                        Höstfärg.               Höstfärg           

  04-10-2020   Natten mild +14 grader mulet med  regn  14 mm 

  Väder  Morgon  mulet +15 grader       Middag regn  +16 grader         Kvällen mulet + 14 

   Lav.                        Äpplen                       Bålgeting                     Bålgeting               Trädstammar

 03-10-2020  Natten  milt stark vind + 14 grader  0mm regn 

  Väder  Morgon  mulet + 15 grader     Middag  mulet  +17  grader   Kvällen  mulet +

  Visset                Björnbär                      Äpplen                        Humle kottar             Ringduva 

  02-10-2020   Natten  mild o regn + 14  Hård vind  0mm regn 

  Väder  Mulet  sol  och regn + 16 grader   Middag regn + 18  grader       Kvällen  mulet +15 grader 

  Ros                     Kastanj                           Lav                                     Natur                 Kungsljus 

01-10-2020    Natten lagom +9 geader    kall medelvind 0mm regn 

  Väder sol+9 grader                     Middag  sol +16 grader          Kvällen mulet  + 14 grader  

  Nypon                    Ros                         Höstfärg.                      Aster                         Peensé

  30-09-2020   Natten dimma +5 grader  svag vind  0mm regn 

  Väder  dimma +11 grader              Middag  sol +16 grader             Kvällen sol  +14 grader 

   Ros                      Visset                             Höstfärg                      Spindelnät                    Nypon 

  29-09-2020. Natten dis kylig +5 grader  svag vind  0mm regn 

  Väder  sol + 12 grader                   Middag  sol + 19 grader       Kvällen sol + 17 grader 

  Frihetsgudinnan       Natur                          Höstlöv.                         Näcken                    Bro över Lagan 

  28-09-2020     Natten mild + 10 grader  Medelvind  4mm regn 

  Väder Mulet lite regn + 14 grader      Middag Mulet  regn +16 grader      Kvällen mulet + 13 grader 

   Björnbär            Stenbro i Vittsjö               Natur                             Kungaljus.                Natur 

  27-09-2020. Natten mild  + 12 grader  Mycket hård vind  0mm regn 

  Väder  Morgon  sol +15 grader       Middag  sol + 22 grader       Kvällen  mulet lite sol + 18 grader 

    Ros                          Ax                                     Nypon                 Nypon.                 Sädesärla 

   26-09-2020   Natten Mild +12 grader  Medelvind   0mm regn 

   Väder  Morgon mulet o sol +14 grader    Middag  sol + 17 grader     Kvällen mulet + 15 grader 

   Nypon                 Ros                                Visset                             Björnbär                      Lav

  25-09-2020. Natten kylig +5 grader stark vind  17 mm regn 

  Väder Morgon mulet  sol +12 grader     Middag mulet  regn + 15 grader   Kvällen Regn + 14 grader 

   Ros                       Blomma                     Nypon                               Vattenfall          Lupin med två toppar

    24-09-2020  Natten klar 10 grader Stark vind  1mm regn 

    Väder  Morgon sol +15 grader          Middag  mulet  regn +18 grader     Kvällen  sol +17 grader 

    Älg som badar     Älgtjur                        Älgtjur                            Älgtjur som betar   uppstiger från badet

   23-09-2020   Natten  Dimma +7 grader  omm regn 

   Väder Morgon dimma +11 grader         Middag  sol + 20 grader      Kvällen sol + 16 grader 

   Älgtjur                  Älgtjur                           Älgtjur                         Ankor                     Älgtjur 

  22-09-2020. Natten dimma +6 grader   0mm regn 

  Väder Morgon dimma +10 grader        Middag sol +19 grader     Kvällen sol + 16 grader 

  Nypon                 Ros                             Gräs på sten                  Höstfärger                       Spindel nät 

  21-09-2020   Natten mulet +8 grader   0mm regn 

  Väder Morgon mulet + 10 grader         Middag  sol +17 grader         Kvällen  sol +15 grader 

  Nypon                    Gråhäger                    Äpplen                        Björnbär                Björnbär 


  20-09-2020. Natten Dimma +6 grader   0mm regn  Vindstilla 

  Väder Morgon dimma mulet +12 grader.     Middag  mulet +15 grader     Kvällen  mulet +13 grader 

  Ung Nötväcka      Ljung                          Lisas udde                    Spansk snigel              Gäss